Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regeringen har givit de statliga myndigheterna i uppdrag att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder. I förordningen 2001:526 fastslås att de ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamheten och informationen är tillgänglig för människor med funktionshinder.

Arbetet med tillgänglighet syftar dels att skapa möjlighet för människor med funktionshinder att besöka samt ta del av myndigheten, dels att anställda med funktionshinder ska kunna arbeta, på lika villkor, inom myndigheten.

Polismyndigheten i Stockholms län kommer att under våren 2005 ha utarbetat en handlingsplan. För att komma vidare krävs en inventering av nuläget beträffande polisstationer och andra lokaler.

Det ovannämnda arbetet med inventering skulle kunna, för en intresserad student/studenter, vara ett lämpligt examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.