Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-26

Makroporösa och cellulära material

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Makroporösa och cellulära material har en mängd viktiga användningsområden, t.ex. vid ljudisolering, som värmesköldar och allmänt för energiabsorption. Porstrukturen kan också fylla andra viktiga funktioner; ben är t.ex. ett makroporöst material där porerna fungerar som transportkanaler för blod och andra kroppsvätskor. Det finns många olika metoder att framställa makroporösa och cellulära (med slutna porer) oorganiska material, t.ex. genom skumning av tensider, inblandning av föreningar som avger gaser och impregnering av olika typer av skumliknande formar. Problemet med många av dessa framställningsmetoder är att de resulterar i material med relativt låg kontroll av porstorleken och strukturen.

Projektbeskrivning
Detta examensarbete syftar till att utveckla en ny och innovativ metod att framställa makroporösa och cellulära oorganiska material med mycket god kontroll på porstorlek och struktur. Arbetet kommer att koncentreras på att framställa makroporös hårdmetall (en komposit av wolframkarbid och kobolt) men även andra material kan ingå. Arbetet innefattar en stor del laborativt arbete där ljusoptiskt och svepelektronmikroskop kommer att vara de främsta karaktäriseringsmetoderna.

Praktisk information
Omfattningen är 20 poäng. Arbetet kommer att utföras vid Institutionen för Fysikalisk, Oorganisk och Strukturkemi, Stockholms Universitet. Start så snart som möjligt. Vi söker dig med en bakgrund inom kemi/kemiteknik eller materialvetenskap.

Kontaktperson

Professor Lennart Bergström: [email protected], 08/162368


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.