Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-03

Efterbehandlingens inverkan på elektroder för elektrokemisk syntes

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Permascand tillverkar elektroder som används för bland annat elektrolytisk syntes av klorgas, syrgas och vätgas. Elektroderna består oftast av titan med ytbeläggningar av högteknologiska, funktionella oxidmaterial. På företagets forsknings- och utvecklingslaboratorium arbetar vi ständigt med att hitta förbättringar av både beläggningsmaterialen som sådana och processen att tillverka elektroderna. Det problem vi nu behöver hjälp med rör efterbehandlingen, en värmebehandling för att ta bort mekaniska spänningar, det sista steget i tillverkningen. Vi vill undersöka hur efterbehandlingen påverkar elektrodbeläggningens egenskaper och elektrodernas prestanda. Vidare vill vi undersöka alternativa sätt att genomföra efterbehandlingen.

Projektet kan angripas från många olika vinklar, och kan därför vara lämpligt för en bred skara studenter. Lämpliga studieinriktningar kan vara elektrokemi eller olika varianter av materialvetenskap eller -teknik. Arbetet kommer att bedrivas experimentellt, och metoder innefattar såväl elektrokemiska mätningar som materialundersökningar. Möjlighet att genomföra delar av arbetet vid någon institution vid någon högskola finns, och kan bestämmas i samråd med examensarbetaren.

Företaget Permascand ligger geografiskt i Ljungaverk, åtta mil väster om Sundsvall, i Ljungans dalgång. Området är mycket vackert och bjuder stor livskvalitet för den som uppskattar närheten till naturen. Permascand AB är en del av Eka Chemicals och därmed en del av Akzo Nobel.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.