Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-09

Forskningsprojekt om återföring av näringsämnen i avloppsvatten till jordbruk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kretsloppskontoret i Göteborg söker 2-4 stundenter för examensarbete/praktik till ett forskningsprojekt som ska genomföras i januari-juni 2005.

Huvudsyftet med projektet är att undersöka behandlingsalternativ för att återföra de värdefulla näringsämnena (P, K, S och N) som finns i avloppsvatten tillbaka i jordbruket. Näringsämnena ska återföras i en lämplig, tillräckligt ren form/produkt som är acceptabel för jordbruket.

De studenter som söks är:
Student 1: Karakterisering av skogabergs svartvatten
2: Silning, sedimentering och fällning
3: Membranfiltrering
4: Produktanalys

Passande studenter är inom processkemi, miljöteknik, väg och vatten eller liknande. Meriterande är erfarenhet av laboratoriearbete och tekniskt kunnande.

För utförlig beskrivning av uppdraget se:

http://www.kretslopp.goteborg.se/default.asp?http://www.kretslopp.goteborg.se/Main.aspx?ObjectID=1262

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.