Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-03

Polyuretanblock i inloppslåda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Paper Karlstad AB är en del av den finska koncernen Metso med säte i Helsingfors. Metsokoncernen har ca 25 000 anställda i fler än 50 länder. Metso Paper som är världsledande leverantör av utrustning till massa- och pappersindustrin är Metsos divition för massa- och pappersteknologi. Verksamheten i Karlstad har det globala affärsansvaret för Tissue- teknologi, det vill säga maskinutrustning och processer för tillverkning av mjukpapper. Affärsansvar innebär forskning- och utveckling, marknadsföring, försäljning, projektledning, uppbyggnad och uppstart av nya och ombyggda maskiner samt processutveckling och service under anläggningens hela livscyckel. I Metso Paper Karlstad finns också tillverkande verkstadsenheter. Antalet anställda inom Metso Paper Karlstad AB är ca 600.

Bakgrund
I pappersmaskiner finns inloppslådan där mälden sprutas under högt tryck på viraduken för avvattning. Mälden är den blandning av pappersfiber och vatten som sedan torkas till det färdiga papperet. Inloppslådan är den del i pappersmaskinen där utseendet på det färdiga arket bestäms.
När mälden lämnat inloppslådan kan man inte påverka papperets utseende i någon större utsträckning.

Delarna som inloppslådan består av tillverkas av rostfria material som svetsas samman och maskinbearbetas. Då vikten är hög och därmed priset på grund av tjocka material letas efter alternativa billigare material och tillverkningsmetoder. En detalj i inloppslådan som består av ett stort antal rördelar med ihopsvetsning skulle eventuellt kunna ersättas med polyuretan istället. Så sker redan i dag på annat ställe i vår koncern men denna tillverkas av plast och måste maskin-
bearbetas till rätt toleranser.

Uppgift
Examensarbetet består i att undersöka om polyuretan kan användas enligt ovan och om den kan gjutas till rätt geometri för att undvika maskinbearbetning.

Omfattning
Delar som kan ingå

¿ Studera olika plaster
¿ Studera gjutmetoder
¿ Studera vattenabsorption
¿ Studera termisk utvidgning
¿ Studera fysikaliska egenskaper och kemikalieresistens

Arbetet skall leda till en förslagen PU-kvalitet och tillverkningsmetod för denna del av inloppslådan.


Kontaktperson
Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter under 15 veckor. Handledare på Metso är Rune Skogsberg och Ulf Haraldsson

Kontaktpersoner på Metso är:
Tekniska frågor: Rune Skogsberg 054-171088
Administrativa frågor: Kristina Kvist 054-171085  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.