Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-03

Målning av stativsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Paper Karlstad AB är en del av den finska koncernen Metso med säte i Helsingfors. Metsokoncernen har ca 25 000 anställda i fler än 50 länder. Metso Paper som är världsledande leverantör av utrustning till massa- och pappersindustrin är Metsos divition för massa- och pappersteknologi. Verksamheten i Karlstad har det globala affärsansvaret för Tissue- teknologi, det vill säga maskinutrustning och processer för tillverkning av mjukpapper. Affärsansvar innebär forskning- och utveckling, marknadsföring, försäljning, projektledning, uppbyggnad och uppstart av nya och ombyggda maskiner samt processutveckling och service under anläggningens hela livscyckel. I Metso Paper Karlstad finns också tillverkande verkstadsenheter. Antalet anställda inom Metso Paper Karlstad AB är ca 600.

Bakgrund
Stativsystemet till pappersmaskiner bekläs delvis eller helt med rostfri plåt. Balkar byggs upp av vanligt svart material som sedan bekläds med en rostfri tunnplåt. Att bekläda stativsystemet med plåt enligt ovan är kostsamt och tidskrävande då den rostfria plåten är ett kostsamt material.

Som ett alternativ till beklädandsplåten har målning av hela stativsystemet diskuterats. De delar som inte bekläds idag målas med epoxifärg. Dessa målade delar finns då företrädesvis I maskinens torrare del.

Uppgift
Examensarbetet består i att utreda möjligheten till att använda en lösning där hela stativsystemet målas. I maskinens våtare delar bör annan färg än epoxifärgen kunna användas. Vi har vissa uppslag på vilka färgfabrikat som kan tänkas för detta ändamål men behöver även titta på andra alternativ.

Omfattning
Examensarbetet blir av utredningskaraktär där följande delar bör ingå.

¿ Kontrollera marknaden för färger och ta fram alternativ.

¿ Kemikaliebeständighet hos färgen hur den klarar processkemin I en pappersmaskins våtare delar.

¿ Utreda vilken utrustning som behövs får målning av färgen.

¿ Utreda hur svetsning I denna färg går till, hur den kan bättringsmålas ute i fält, emissioner etc.

¿ Ekonomisk utredning på förväntad besparing med denna ytskyddsmetod

Examensarbetet bör leda fram till en sammanställning av lämplig utrustning, rekommenderat färgprogram mm och en jämförelse av kostnaden för detta mot dagens beklädnadsplåt.

Kontaktperson
Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter under 15 veckor. Handledare på Metso är Rune Skogsberg och Roger Eklundh.

Kontaktpersoner på Metso är:
Tekniska frågor: Rune Skogsberg 054-171088
Administrativa frågor: Kristina Kvist 054-171085

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.