Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-03

Trycksko i Catia V5

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Paper Karlstad AB är en del av den finska koncernen Metso med säte i Helsingfors. Metsokoncernen har ca 25 000 anställda i fler än 50 länder. Metso Paper som är världsledande leverantör av utrustning till massa- och pappersindustrin är Metsos divition för massa- och pappersteknologi. Verksamheten i Karlstad har det globala affärsansvaret för Tissue- teknologi, det vill säga maskinutrustning och processer för tillverkning av mjukpapper. Affärsansvar innebär forskning- och utveckling, marknadsföring, försäljning, projektledning, uppbyggnad och uppstart av nya och ombyggda maskiner samt processutveckling och service under anläggningens hela livscyckel. I Metso Paper Karlstad finns också tillverkande verkstadsenheter. Antalet anställda inom Metso Paper Karlstad AB är ca 600.Bakgrund
SymBelt-valsen är en nyckelkomponent i presspartiet för papperstillverkning. Den används företrädesvis på kartong och finpappersmaskiner, även andra applikationer förekommer. I SymBelt-valsen finns en trycksko som anpassas till den aktuella pappersbredden. Tryckskon är försedd med sk. bassänger där olja trycks in och bildar ett hydrauliskt nyp. Storleken på bassänger och övriga ingående operationer i denna trycksko måste också anpassas till den aktuella pappersbredden. Det finns standardlägen för de tvärgående operationerna såväl som de i maskinriktningen.
I dag sker detta konstruktionsarbete, från en vals till en annan, manuellt och är relativt tidskrävande. Då konstruktionsavdelningen står inför en uppdatering av mjukvaran avseende CAD-utrustningen och den nya generationen medger parametrisering bör detta undersökas och implementeras från start. Det innebär att ta fram och testköra de samband som finns i tryckskon mellan uppgångar, planingar, kanaler, gängade hål och bassänger.

Uppgift
Examensarbetet bygger på att parametrisera dimensioneringen av tryckskon och dessutom utreda hur data kan överföras till CAM.

Omfattning
Examensarbetet bör kunna delas upp på följande sätt

¿ Studera sko-geometrier och vilka relevanta data som är nödvändiga för dimensioneringen och omvandla till matematiska definitioner.

¿ Lära Catia V5 så att parametrisering kan ske.

¿ Provköra detta mot kända referenser, i form av färdiga skor.

¿ Underökning av hur sko-data kan exporteras till CAM, vilka möjligheter som finns på marknaden, vilka fil-format som ska exporteras.

Kontaktperson
Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter under 15 veckor. Handledare på Metso är Åsa Halldin och Anki Rådman.
Riktar sig mest mot maskiningejörer samt innovation- och designingenjörer.

Kontaktpersoner på Metso är:
Tekniska frågor: Rune Skogsberg 054-171088
Administrativa frågor: Kristina Kvist 054-171085

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.