Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-07

Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
REHAU grundades 1948 i orten REHAU i norra Bayern i Tyskland. Företaget utvecklar, producerar och försäljer produkter och system i polymera material som termoplaster, elaster och duroplaster (PUR).

Uppsatsförslag:
Den Europeiska kontinentala fönstermarknaden domineras av underhållsfria fönster företrädelsevis med ram och karm i armerade plastmaterial. På kontinenten accepteras inte att måla om fönster var 5-10:e år som sker i Sverige. Underhållsfria fönster har emellertid inte funnit någon egentlig marknad i Sverige något som kommer att ändras i takt med att husägare får mindre tid och intresse för underhåll, ägandets kostnader för tex fönster ses inte heller kortsiktigt som tidigare varit fallet. Samtidigt som färger blir miljövänligare och således av en kvalite som ger tex algbildning innom kort tid efter målning.

Rehau anser att marknadsföringskoncept för försäljning av underhållsfria fönster måste utvecklas och ser att en marknadsorienterad student kan initiera, undersöka, intervjuva, jämföra osv med både konkurerande material respektive andra länders försäljnings kanaler för att så långt som möjligt slutligen kunna föreslå ramar för ett nytt marknadsföringskoncept.

För handledning står REHAU AB där erfarenheter från tangerande områden finns. Studenten bereds plats på företagets kontor på Boglundsängen i Örebro med tillgång till sedvanliga hjälpmedel. För att perioden skall bli framgångsrik krävs god förståelse för teknik innom byggnation samt intresse för marknadsföring och försäljning. Kunskaper i tyska språket underlättar då kontakter med stabsfunktioner och dockumentation på Tyska förekommer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.