Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-22

Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kunskapen om barn och ungdomars psykiska hälsa/ohälsa är begränsad både vad gäller omfattning och bidragande faktorer. Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet bedriver därför en undersökning om barn och ungdomars psykiska hälsa i samarbete med Socialstyrelsen.

Vi vill i vår undersökning ta reda på vilka instrument som bäst kan beksriva barn och ungdomars psykiska hälsa/ohälsa. I undersökningen som genomförs i årskurs 6 och 8 används såväl frågeformulär som intervjuer riktade till elever, föräldrar och lärare.

Vidare vill vi studera om sociala faktorer på lokal niva kan relateras till barn och ungdomars psykiska hälsa/ohälsa. Sociala faktorer identifieras via registerdata.

Den kunskap som erhålls via kartläggningen avses att kunna användas som underlag för lokala insatser som kan främja psykisk hälsa eller förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.