Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-11

Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hyresbostäder i Norrköping AB befinner sig mitt i en spännande förändringsfas som omfattar arbetssättet (processerna), organisationen (strukturen) och som en följd av detta även kulturen. Förändringen, utifrån en ny 5-årig Affärsplan, syftar till att bli mer affärsmässiga och långsiktigt förbättra lönsamheten.

De stora förändringarna hittills under 2004 är:

¿ Framtagandet av Affärsplanen med ny vision, nya strategier mm i ett 5-årsperspektiv (långsiktighet)
¿ Försäljning av fastigheter (ca 1900 lägenheter av ca 11000 lägenheter såldes). Det sålda fastighetsbeståndet var framför allt i ytterområden.
¿ Förvärv av 800 lägenheter i centrala Norrköping.
¿ Outsourcing av lokalvård och yttre skötsel
¿ Uppsägningar av ca 75 anställda främst fastighetsskötare som en följd av outsoursing
¿ Ny organisationsstruktur
¿ Rekrytering av ett antal nya chefer
¿ Delvis ny företagsledning
¿ Ny Kvartersvärdsorganisation. Tidigare Förvaltarorganisation med fokus på teknik, arbetsledning och kostnadsansvar ersatt med Kvartersvärdsorganisation med fokus på kund/hyresgäst, utveckling, affärsmässighet och resultatansvar.
¿ Ny princip för hyressättning
¿ Program påbörjat för att ¿bygga¿ nytt varumärke/image
¿ Etc

Fakta
Hyresbostäder ska inom kommunen äga fastigheter och tillsammans med de boende utveckla, förvalta och förädla boendemiljöer.

Hyresbostäder äger idag ca 170 fastigheter innehållande ca 10 000 lägenheter och ca 600 lokaler till ett värde av ca 3 000 Mkr. Företaget är lokaliserat i Norrköping och får ej verka annat än inom kommunen. Vi har idag ca 115 anställda.

Uppdragsbeskrivning
Kommunägda bostadsföretag upplevs (kanske med all rätt) som fyrkantiga, grå, oengagerade, förändringsobenägna, konservativa, tröga, tråkiga etc. Utbildningsnivån är låg och de flesta medarbetare har många anställningsår i företaget. Om företaget, på en hårdnande marknad, skall bli långsiktigt framgångsrikt krävs en förändring av attityden, förändringsviljan och kulturen. Vi vill att företaget skall gå mot att bli lyhörda, attraktiva, pålitliga och drivande. Med andra ord ett mer spännande och offensivt företag. Förändringen är påbörjad och kommer att pågå en tid, säkert ett antal år.

¿ Uppdraget består i att dokumentera och beskriva förändringen samt att förklara syftet med den. Målet med detta är att få anställda, kunder, ägare och andra intressenter att förstå att denna långsiktiga förändring är nödvändig.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.