Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-15

Optik för koncentrerande solenergysystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Projektet Solar20 syftar till att generera elektricitet från solen till en investering på 1$/W vilket skulle göra stora solenergianläggningar lönsamma i många delar av världen.

Solar20 är ett samarbete mellan Borlänge Solar Center, företaget Priono AB och en stor projektgrupp som har bedrivits sedan hösten 2002. Tekniken vi utvecklar bygger på högeffektiva solceller vilka arbetar med koncentrerat solljus - 20-100 ggr koncentration.

Utmaningen är att konstruera en fysisk struktur och reflektorer till lågt pris och hög prestanda som är anpassad efter marknadens krav och naturens villkor! Vi arbetar i en dynamisk grupp med KTH, Chalmers och Högskolan i Halmstad och har kontakter med Vattenfall Utveckling och Högskolan i Borlänge i fyra grupper:

1) Struktur ¿ reflektorkonstruktion
2) Mekatronik - styrning av reflektorn mot solen
3) Receiver - vattenkylning av solcellerna
4) Optik - optiska former och verkningsgrad

OPTIK
Nu söker vi deltagare till en optik grupp kring Solar20.

Uppgiften är att analysera de optiska problemställningarna i systemet. Från solens rörelse över himlen och genomsläppligheten i atmosfären på olika geografiska platser till solcellens optiska egenskaper.

FRÅGESTÄLLNINGAR
- Vilken geometri är lämpligast
- Hur kan reflektorn utformas för att vara tålig för tillverkningsfel
- Optimering av vinklar, täckglas, reflektormaterial mm.
- Hur undvika hot spots på solcellerna
- Sekundär reflektor cost-benefit analys

Arbetet sker tillsammans med de andra grupperna i Solar20 och i kontakter med solenergiforskare och solenergiföretag i hela världen.

FRAMTIDSOMRÅDE
Solenergi är en av världens mest expansiva branscher som om ett decennium förutspås svara för en avsevärd andel av investeringarna inom energiområdet.

Läs mer på www.solar20.com
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.