Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-23

Utveckling av lokal marknadsföring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvägen, en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand och utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder med fokus på Människan, Tekniken och Organisationen (MTO).

Utvägen Götene är ett lokalt enmansföretag som bl.a. arbetar med brandskydd. Företaget marknadsförs idag centralt men inte lokalt. Något som är önskvärt att undersöka är: Hur man kan utveckla marknadsföringen lokalt? Men också, hur man kan organisera detta på ett effektivt sätt så att det blir hanterbart för ett enmansföretag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.