Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Miljöutredning på anläggningsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget önskar hjälp med miljöutredning av verksamheten inför implementering av miljöledningssystem. Största miljöpåverkan antas ligga i transportsystemen. Examensarbetet utformas i samråd med handledare från institutionen, studenten och kontaktpersonen på
företaget. Examensarbetet är aktuellt under vårterminen 2005.

Examensarbetet förmedlas av Miljöbron http://www.miljobron.se. För mer information och anmälan kontakta Karin Degerfeldt 031-202 789 alt [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.