Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-12

Verktygsintegration med Java

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är i behov av en integration mellan ett av marknadens mest intressanta versionshanteringsverktyg (Perforce) och det ledande grafiska utvecklingsverktyget för Java (Borlands JBuilder). Arbetet kommer att utföras med programspråket Java (eventuellt med vissa inslag av C-programmering och integration mellan Java och C med hjälp av JNI) och JBuilders OpenTools API i samråd med en av våra utvecklare som fungerar både som ¿kravställare¿ och handledare.

Integrationen skall automatiskt propagera både enkla och mer avancerade ändringar (t.ex systemtisk omdöpning av klasser/paket i ett helt mjukvarusystem) utförda i JBuilder till Perforce. Det finns ett ramverk (VCS) i ¿Open Tools¿ för denna typ av funktioner men inga implementationer finns ännu för just Perforce.

Förutom möjlighet att fördjupa sina kunskaper om Java/JNI och några av marknadens ledande utvecklingsverktyg (JBuilder och Perforce) ger arbetet en inblick i hur konfigurationsstyrning och integration av verktyg kan gå till.

Vi tror att den vi söker bör ha datateknisk/datalogisk utbildning, goda kunskaper i Java samt gärna ett intresse/erfarenhet av att få olika verktyg att fungera tillsammans.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.