Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-15

Vad avgör valet av ledarskapsutbildning ¿ forskningsförankringen eller relationen till utbildaren? (Sundsvall)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom akademin är det en självklarhet att kopplingen till erkänd forskning är av stor avgörande betydelse. Men hur ser det ut inom andra verksamhetsområden? Vårt förslag på exjobb till dig är att kartlägga vad det är som avgör val av ledarskapsutbildning? Hur påverkas valet av utbildning av huruvida utbildningen grundar sig på aktuell forskning eller ej? Och hur påverkar relationen till utbildaren valet av ledarskapsutbildning?

Intressant vore även att titta på om det finns det någon röd tråd när det gäller olika beställargrupper och deras val av ledarskapsutbildning?

Exempelvis
· Akademiker företag kontra tillverkningsindustrin
· Kommunala bolag kontra privata bolag
· Offentlig sektor kontra privat sektor

Ta gärna kontakt för vidare diskution.

Se kontaktuppgifter nedan
Webb: www.backup-consulting.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.