Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom ramen för större projekt för att studera kommunikation mellan medicinska laboratorier och datalagring inom ett visst laboratoriums produktions IT system finns möjlighet att utföra examensarbete som framför allt skall fokusera på struktur och begreppsanalys av procedurer som används.
De övergripande projekten har drivits vetenskapligt under flera år i samarbete mellan Institutionen för medicinsk teknik/medicinsk informatik (IMT) och Institutionen för molekylär och klinisk medicin (IMK) och som industriell samarbetspartner TietoEnator.

Projektledarna är verksamma inom ramen för flera stora nationella och internationella projekt och organisationer såsom EU projektet ¿Information Society Technologies, SemanticMining¿, IFCC-IUPAC´s kommitté C-NPU, det svenska projektet ITHS2.

Examensarbete innebär att du deltager i arbetet med att analysera termer och begrepp som används för att beskriva mättekniska procedurer som används inom laboratoriemedicin, systematisera underliggande information (¿primitiver¿) och att sedan vara med och skapa standardiserad syntax som kan användas i utveckling av morgondagens laboratoriemedicinska produktionssystem och kommunikationssystem med vården. Inom ramen för TietoEnators utvecklingsprojekt Flexlab Mikro som är ett utvecklingsprojekt för modulariserade system baserat på generell tjänsteplattform för laboratoriemedicin kan du även medverka i industrialiseringsfasen av projektet.

Du kommer att hämta dina verktyg för arbetet från grundläggande CEN-, ISO-, C-NPU-, BIPM-, och HL7 arbeten samt utvecklingsverktyg som används inom TietoEnator.

Ansvariga för projektet är:
Professor Urban Forsum IMK, LiU ([email protected])
Docent Hans Åhlfelt IMT, LiU ([email protected])
Professor Elvar Theodorsson IBK, LiU
Product Manager John Rönnbäck TietoEnator
Tek. dr. Daniel Karlsson IMT, LiU ([email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.