Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-05

Hur påverkade Overdrive VU?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål
Undersöka vilken effekt projektet Overdrive hade/har på förbättringsarbetet som sker inom ramarna för VU (Verksamhetsutveckling) på Volvo Powertrain i Köping

Detaljerad beskrivning
Inom Volvo Powertrain i Köping utgör VU-team basen för förbättringsarbetet. I samband med ett övergripande förbättringsprojekt som gick under namnet Overdrive gjordes omfattande förändringar i VU-arbetet. Som exempel på dessa förändringar kan nämnas att det tillsattes ett centralt VU-stöd med uppdrag att samordna arbetet samt stötta teamen. VU-arbetet kom också att omfatta alla anställda, alltså både kollektivanställda och tjänstemän, teamen bedöms efter fastställda kriterier, godkända VU-team räknas som prioriterat nyckeltal med bonusutfall, målstyrning finns med koppling till servicefunktioner och övergripande mål, resultat och handlingsplaner går att följa via intranätet mm.

Innan förändringarna genomfördes 2002-2003 gjordes en utvärdering av VU-arbetet som ett examensarbete inom kursen Personalarbetets innehåll och metoder, på programmet för Personal- och arbetslivsfrågor vid Örebro Universitet gjord av Marina Jernmark-Johansson och Anna Karlsson och det finns därför ett mycket bra jämförelsematerial.

Uppdraget blir att:

·Göra en utvärdering av nuläget i form av intervjuer och egen analys
·Göra en jämförelse med läget innan Overdrive
·Göra en analys och komma med rekommendationer för det framtida VU-arbetet
·Skriva en rapport med ovanstående beståndsdelar  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.