Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-24

Energianvändning med alternativa energikällor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bastedalens Herrgård AB och Kinapark är sedan 1961 en turistanläggning med ett stort inslag av konferenser och möten. Herrgården och parken är under utveckling och ambitionen är att arbeta med det kinesiska synsättet på trädgårdar och vägen till hälsa.

Exjobbförslag:
I framtiden strävar man efter en miljövänlig energikälla med låg driftskostnad och ett driftsäkert system. Elanvändningen bör minimeras och det bör därför fokuseras på alternativa energikällor. Ett förslag som täcker hela Herrgården och Kinaparken ska tas fram.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.