Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samtliga förvaltningar inom programområde Samhällsbyggnad har som Verksamhetsmål att: De västra stadsdelarna i Örebro ska lyftas fram i programområdets planering. Tillgängligheten och kommunikationerna ska förbättras. Upprustning av utemiljöerna ska genomföras.

Flers stora bostadsområden från 60-talet ligger på väster. Utbudet av hyreslägenheter är stort. Västra stadsdelarna har dock inte samma atraktionskraft som de östra. För att komma till väster behöver man passera en eller två barriärer. Dessa utgörs av järnvägen och motorvägen. Utemiljöerna är ibland slitna men goda förutsättningar finns i grönområden. Lägenhetsstandarden är till stor del god 60-tals standard.
Det finns en nygjord inventering av områdetna på väster. Ett program för att utveckla väster ska tas fram. Samhällsbyggnad arbetar främst med fysiska åtgärder för att stöda och förbättra stadsdelar och bostadsområden.

UPPGIFT:
Hur ska man tillsammans med andra insatser kunna höja statusen och attraktionskraften i ett område? Koppling mellan fysiska åtgärder och medveten påverkan på attityder och beteenden som kan leda till en positiv förändring av statusen för Örebros västra stadsdelar söks.


Vilka insatser är effektiva? Vilka behöver vara med i arbetet? Hur mycket betyder VI-känsla och stolthet över den egna bostadsmiljön? Hur förändrar man de boendes, omgivningens, planerarnas, presumtiva nyföretagares, alla andras inställning till områden som idag inte betraktas som attraktiva? Var i landet har man fått goda resultat genom medvetena insatser? Finns det beteendevetenskapliga förändringsstudier och teorier som kan appliceras på utveckling av hela Väster? Hur gör man för att få genomslagskraft?

Det finns många frågor att ställa och arbeta med.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.