Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-25

Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljökontoret i Marks kommun har samlat förslag på examensarbeten på sin hemsida. Projekten berör olika områden som förekommer på ett miljökontor och projektförslagen fylls på efter hand. Du är även välkommen att själv komma med förslag på projekt som intresserar dig.

Målsättningen med våra examensarbeten är att du som student ska känna att du utfört ett examensarbete som på ett eller annat sätt är till nytta för kommunen samtidigt som du får lära dig lite om hur en kommun och i synnerhet ett miljökontor fungerar.

I november 2004 finns följande titlar som förslag, men fler kommer in löpande.

Klicka på länken för mer information om varje förslag
http://www.mark.se/mark_templates/Page.aspx?id=3034

1. Det mest prioriterade förslaget för två studenter är:
Näringsbelastning från Storåns dalgång till sjön Lyngern - ett framtida hot?

Nedanstående förslag ska utföras under år 2005-2006.

2. Läkemedelsrester i avloppsvatten till Viskan
3. Historisk betydelse av lax och öring i Marks kommun
4. Vägsaltets påverkan på vattendrag och grundvatten
5. Näringsbelastning från jordbruksmark längs Surtan - lönar det sig med åtgärder?
6. Näringsbelastning från jordbruksmark längs med Lövbrobäcken och tomtebäcken - lönar det sig med åtgärder?
7. Storån som naturresurs, landskapsekologisk plan.
8. Flodpärlmusslan i Marks kommun - hotad framtid eller framtida möjligheter?
9. Reglering av vattendrag - hur stor påverkan har regleringen haft?
10. Grundvattenpåverkan från bostäder i glesbygd.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.