Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-12

Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni ska med hjälp av en ny svensk analysmetod för mätning av effektiviteten i intern kommunikation och djupintervjuer genomföra kommunikationsanalyser i företag och organisationer. Målet är att utreda analysmetodens exakthet och om det går att dra några företagsekonomiska slutsatser av analysresultatet.

Bakgrund:
Waycap arbetar med att effektivisera den interna kommunikationen i företag och organisationer. Till sin hjälp har företaget en ny svensk metod som höjer medvetenheten hos individen att strukturera kommunikationen i en grupp. Framgångsrika utbildningar har hållits sedan november 2002. Waycap har i samarbete med avgångsstudenter från Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet även tagit fram en mätmetod för att mäta effektiviteten i kommunikationen i en grupp. Enligt de första mätningarna fångar mätmetoden de aktuella förhållandena med stor exakthet.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall:

Genomföra mätningar i flera olika typer av företag, organisationer och kommunala verksamheter. De ingående organisationerna hittas och väljs ut i samarbete med Waycap. Mätningarna genomförs med hjälp av ett elektroniskt undersökningsverktyg över Internet. Mätningarna kompletteras med djupintervjuer med ledande personer inom de respektive organisationerna.

Genom att analysera analysresultaten och djupintervjuerna fastställa mätmetodens exakthet vid de olika mättillfällena. Dessutom ska den relevansen i utredas för att se om det går att dra organisatoriska- och företagsekonomiska slutsatser utifrån resultaten.

Resultatet av ert arbete skall sammanställas i en slutrapport.

Mer informaition
Läs mer om Waycap på http://www.waycap.se/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.