Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

3D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ert projektarbete syftar till att åskådliggöra en projektidé för en turistanläggning i vildmarken - hur den ser ut, hur man kan röra sig inom och utanför anläggningen. Tanken är att visualisera projektidén och göra den levande och attraktiv för blivande samarbetspartner, finansiärer och i förlängningen besökare.

Bakgrund:
3D-modeller har skapat många intressanta tillämpningar inom visualisering, inte minst inom markandsföring och reklam. Kunder kan ges möjlighet att i förväg titta på sin besöksort eller boende. Ett annat viktigt område är arkitektur och konstruktion i byggprocesser, där arkitekter, byggföretag tillsammans med kunden kan diskutera olika lösningar.
Studiefrämjandet är en organisation med verksamhet över hela landet som bedriver utbildning/folkbildning genom studiecirklar, vuxenutbildning, mm.
Bakgrunden till projektet är att Studiefrämjandet i Ljusdal vill starta ett utbildnings-/arbetsmarknadsprojekt där turistanläggningen är slutmålet. Man ser att en visualisering av anläggningen har ett stor värde för förankringen av projektidén bland samverkans-parter och för att i framtiden kunna visa anläggningen för blivande besökare.

Uppdragsbeskrivning:
Projektet har till syfte att skapa en 3D presentation av en turistanläggning i vildmarken. Idén befinner sig på ett konceptuellt stadium varför det finns sort utrymme för fritt skapande, tillsammans med nytt och befintligt bildmaterial. Idealt placeras 3D-modellen i den tänka, ¿verkliga¿ miljön, med närhet bl.a till en sjö. Utrymme finns också att fri skapa strukturen för anläggningen, med alla nödvändiga komponenter, såsom restauranger, biograf och samlingslokaler, reception, hygienutrymmen och sovsalar. Prioriteringen är således den inre miljön, men även den yttre omgivningen är intressant ur ett visualiseringsperspektiv.

Om lämpligt kan detta prospekt utgöra underlag för två samverkande examensarbeten, ett för den yttre visualiseringen och ett för den inre och idealt ska det gå att växla däremellan. Det finns resurser för att arbeta i bl.a. 3D StudioMax.

För fler 3D x-jobb och annat, se http://www.claravallis.com under Prospekt


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.