Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-27

Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet Vi Väljer Västervik söker kontakt med statsvetare som vill göra exjobb eller uppsats inom nedanstående:

Projekt Vi Väljer Västervik ses som ett demokratiprojekt som vänder sig till alla medborgare i Västervik. En viktig förutsättning att projektet ska bli lyckosamt är en vilja och en öppenhet att möta framtida synpunkter och förslag på fortsatta projekt/aktiviteter. Detta gäller speciellt de befintliga strukturer som finns i form av kommun, Arbetsförmedling, Västervik Framåt AB m fl.

De erfarenheter som projektet ger är tänkt att skapa underlag till att utveckla dessa strukturer och stimulera nya arbetssätt. Projektets syfte är att:
¿ Påverka attityder ¿ att lyfta fram möjligheter, att se de resurser som finns samt att tro på ett framtida Västervik.
¿ Stimulera företagandet ¿ uppmuntra nya innovationer och entreprenörer, stärka etablerade företag samt skapa nya mötesplatser där entreprenörskap stimuleras
¿ Tillvarata engagemang ¿ erbjuda arenor för kreativa processer, påfyllnad till eldsjälar samt möjlighet till påverkan och delaktighet.

Det långsiktiga målet med projektet är att stimulera nya arbetssätt i befintliga strukturer. De kortsiktiga målen är tredelade:
¿ Att minst 150 personer deltar i de tankesmedjor som skapas på olika platser i kommunen.
¿ Att antalet nystartade företag ökar med 50 % under projekttiden samt ett år efter att projektet har avslutats
¿ Att genomföra åtta föreläsningar/seminarier för att stimulera den kreativa processen i projektet.

Projektets bygger på eget engagemang, egna val och att var och en i varje stund tar ansvar för var de lägger sin energi. Det handlar även om att ta tillvara de lokala resurser som finns och fyll på med omvärldskunskap. Projektets grundbultar är
1. Möjlighet till påverkan
2. Delaktighet
3. Kreativitet
4. Rörelse

Vad gäller arbetssätt bygger det på att ¿låta fötterna välja¿ var medborgarna vill lägga sitt engagemang och sin energi ¿ både i form av stormöten och vid vidareförädling av projektidéer (tankesmedjor). Påfyllnad av stimulans sker med hjälp av seminarier och handledning/coaching.

Mer information om projektet Vi Väljer Västervik finns på www.vastervikframat.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.