Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-04

Behaviour and welfare of laboratory mice

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Intresserad av etologi och av att göra examensarbete utomlands?

Då är du välkommen att samarbeta med oss i olika forskningsprojekt med syfte att förbättra inhysning och testmetoder för laboratoriemöss vid Institute for Molecular and Cell Biology i Porto, Portugal.

Forskningsprojektet har som syfte att studera hur olika burmiljöer och testmetoder påverkar mössens beteende och välfärd, med beteendestudier som huvudsaklig arbetsmetod.

Arbetsuppgifterna för examensarbetaren innebär att tillsammans med handledaren samla in data och tillsammans med djurskötaren delta i skötsel av mössen och insamling av data. Tyngdpunkten i projektet ligger på beteendestudier och större delen av arbetet kommer att ligga i att samla in och analysera dessa data, dels i form av 24-timmars videoinspelningar och analys av dessa för tidsbudgetbeskrivningar, dels i form av olika typer av standardiserade test.

Institute for Molecular and Cell Biology (IBMC) är ett forskningsinstitut med inriktning på grundläggande biologisk forskning. Här finns cirka 200 forskare och forskarstuderande i områden från cellbiologi till akvakultur. Institutet är också knutet till universitetet i Porto, med drygt 20 000 studenter vid 14 olika fakulteter. Jag som blir din handledare är svensk husdjursagronom som nu arbetar på IBMC med frågor om försöksdjurens beteende och välfärd samt etik i forskning och bioteknologi.

De erfarenheter som du kan skaffa dig genom detta examensarbete är förstås en introduktion till arbetsmetoderna i etologi-forskning. Men du får också chansen att få en inblick i andra aspekter av biologisk grundforskning. Och inte minst får du uppleva hur det är att bo och arbeta i ett annat hörn av Europa.

ERASMUS-överenskommelse finns med Sveriges Lantbruksuniversitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.