Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-24

Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KORTFATTAT OM FÖRETAGET:
Invekta Green AB:s affärsidé är att utveckla,producera och marknadsföra miljöanpassade rengöringsprodukter - GREEN PRODUCTS WITH PERFORMANCE!

Produkterna säljs idag endast för yrkesmässig användning och finns ej att tillgå på konsumentmarknaden. Vi jobbar enligt en co-label strategi vilket innebär att företag som Alfa Laval, Fortum, Ashland, Wärtsila m fl säljer och använder våra produkter world-wide. Exempel på applikationer är värmeväxlare och vätsketransport eller -bearbetningssystem på industrier, kraftverk, oljeraffinaderier/-plattformar, fartyg mm. I dagsläget är produkterna 14 till antalet och årsproduktionen överstiger 500 ton. Vi är idag 11 anställda, omsätter 14 MSEK och expanderar.
Se http://www.biogenactive.com för mer information.

EXJOBBET:
Vi är nu väldigt intresserade av att få ett examensarbete utfört. Syftet är att göra livscykelanalyser på rengöringsprodukterna, från vassle till använt rengöringsmedel innehållande det avfall som avlägsnats i aktuell rengöringsprocess. Förutom livscykelanalyserna vill vi åstadkomma förslag på hur avfallet ska omhändertas hos kund, sannolikt olika metoder beroende på typ av avfall. Om intresse finnes kan metoden även inkludera för ändamålet erforderlig utrustning.

Vi är ett modernt företag som erbjuder goda möjligheter att jobba på distans - din lokalisering är således inte av avgörande betydelse.

VÅRA PRODUKTER:
BIO GEN ACTIVE utgör basen i alla våra rengöringsprodukter och framställs i en bioteknisk process genom fermentation av vassle från mejerier. Eftersom vi är helt ensamma om denna produkt är det vi själva som i samarbete med olika institut och universitet forskar på området. Vi har även egen utveckling och produktion av de rengöringsprodukter som är baserade på BIO GEN ACTIVE.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.