Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-04

Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utförs vid YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm inom forskningsprogrammet S2P2, Surface Science Printing Program.

Bakgrund
Det slutliga steget i den elektrofotografiska tryck processen är att permanent fästa färgen/tonern på tryckytan. Denna fixering innebär att tonerpartikelarna utsätts för värme så att de skall mjukna. Det finna olika typer av lösningar för att fixera tonern på ytan ¿ de två vanligaste metoderna är strålande värme eller heta valsar som manglar tonern genom ett trycknyp. Under den korta tid som tonerpartiklarna är mjuka är det mycket som skall hända. En av de viktigaste sakerna är att färgfilmen strävar efter att bli jämn.

I allmänhet är tryckkvalitet beroende av homogeniteten inom ett tryck. Det är speciellt viktigt för elektrofotografiska tryck där det ibland är problem med variationer inom trycket. Speciellt uppträder glansvariationer i övergången mellan låg till hög punkt densitet, samtidigt som det ofta även är problem med glans- och färgvariationer i fulltonsområden. Glans från en yta är starkt korrelerad mot ytans ytstruktur, i denna studie skall tryck glansen korreleras mot den tryckta ytans ytstruktur.

Projektbeskrivning
Denna studie kommer att omfatta utvärdering av provtryck från en Xeikon digital press, för vilka man har varierat fixeringsegenskaperna. Tryckformen är designad med fulltons- och halvtonsytor av olika färger. Provtrycken skall utvärderas med avseende på glans och topografi. Topografin mäts med en optisk interferensprofilometer som genererar topografiska bilder med hög upplösning i både höjd och lateral led. Topografisignalen behandlas sedan för att studera bidragen från olika längdskalor. Sådan information ger inblick i hur tonern sintras och sprider, resulterande av varierande grad av fixering, mått på tonertjocklek och reliefbildning. Detta kan i sin tur förklara orsaker till glansvariationer.

Praktisk information
20 veckor/20 poäng. Start: Jan 2005. Vi söker dig med utbildning inom kemi/kemiteknik och angränsande områden.

Kontaktpersoner:
Torbjörn Pettersson, YKI Tel: 08-5010 6074 [email protected]
Andrew Fogden, YKI Tel: 08-5010 6045 [email protected]

YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett världsledande industriforskningsinstitut inom tillämpad yt- och kolloidkemi. Vi arbetar med industriell problemlösning för att skapa nya produkter och processer. Våra kunder återfinns inom en rad branscher ¿ papper och massa, tryckfärg och tryckning, adhesiver, läkemedel, biotech, livsmedel, industrikemikalier, konsumentprodukter, verkstad, färg, betong och keramer. Våra 85 medlemsföretag finns bland de internationellt ledande företagen i dessa branscher. 50% av våra industripartners är baserade utanför Sverige. YKI har 20 doktorander och årligen cirka 10 exjobbare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.