Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-06

Modellbygge - Bly/syra batterier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BT Products AB ingår i BT Industries AB som är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är 8 000 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder. BT koncernen är representerat över hela världen genom hel- och delägda marknadsbolag samt fristående distributörer. Cirka 80 bolag ingår i detta vidsträckta nätverk.

Det här exjobbet är vid vår tillverkningsenhet i Mjölby, på avdelningen för konstruktion- och produktutveckling. Bakgrunden för detta exjobb är att nästan alla truckar från BT använder sig av bly/syra batterier som energikälla. För att på ett bra sätt simulera truckarnas energiförbrukning i olika körfall krävs därför en modell av denna energikälla. Modellen kan också användas i mjukvara för att hålla reda på batteriets laddningsstatus.

Arbetsuppgift:
- Du ska sätta dig in i hur ett truckbatteri laddas och laddas ur.
- Arbeta fram en modell av bly/syra batterier som kan användas för simulering.
- Dokumentera modellen med dess begränsningar.
- Redovisa arbetet skriftligt och muntligt

Ansökan skickas senast 5/12 till:
BT Products AB
Ulrika Björk
595 81 Mjölby
eller mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.