Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-12

Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni skall analysera kommersiellt förekommande alternativ på marknaden för sk. co-browsing eller CWB - Collaborative Web Browsing, dvs. där en användare på distans kan ¿surfa med¿ en annan, t.ex. för att hitta rätt på en webbplats. Ni ska där så är möjligt analysera funktion, systemlösning, för- och nackdelar, etc. Ni skall också föreslå en egen systemlösning för co-browsing och utifrån denna utveckla en fungerande prototyp.

Bakgrund
Product Center i Ljusdal AB driver tjänsten ByggfaktaDocu, www.byggfaktadocu.se, en varuinformationstjänst som ger snabb och enkel tillgång till marknadens byggvaruinformation. Man vill nu förbättra sina möjligheter att demonstrera sin tjänst på Internet för kunder på distans.
 
Co-browsing eller CWB ¿ collaborative Web Browsing är ett relativt nytt begrepp. Tekniken används främst i kundtjänstsammanhang, där kunder får on-line support som t.ex. att få hjälp att fylla i blanketter på distans. Det finns redan kommersiella tjänster och produkter på marknaden inom co-browsing. Som exempel kan man titta på www.sysmaster.com som erbjuder bl.a. servrar med co-browsing tjänster.
 
I och med att tekniken utvecklas och att bredbandsnäten löpande utvecklas, är co-browsing ett högaktuellt och intressant ämne. Det finns också exempel på light varianter av co-browsing som utnyttjar MSN Messenger eller AOL Instant Messenger (användbara i icke-kommersiella sammanhang).
 
Uppdragsbeskrivning
Ni skall identifiera på marknaden befintliga alternativ och göra en analys. Antingen kan co-browsing köpas som en tjänst av en ¿providor¿, eller så kan produkter och system köpas för den som vill upprätta en egen tjänst. Ni skall analysera och jämföra befintliga alternativ, för- och nackdelar, kostnader, etc. Ni ska också göra ett försök att om möjligt identifiera den systemlösning som respektive alternativ är uppbyggt på. Ni ska också föreslå en egen arkitektur och systemlösning, baserad på er analys. Ni skall avslutningsvis också utveckla en egen fungerande prototyp som bygger på ert förslag.
 
http://www.byggfaktadocu.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.