Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Koronabehandling av papper och kartong (Nordanstig)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget:
Iggesund Paperboard utgör ett affärsområde inom Holmen-koncernen. Huvudprodukten utgörs av kartong och tillverkning sker vid tre fabriker: Iggesunds Bruk och Ströms Bruk i Sverige samt Workington i England.
Vid Ströms Bruk vidareförädlas kartong från de två kartongbruken Iggesunds Bruk och Workington. Förädlingen innebär plastbeläggning, laminering samt tillverkning av engångs och snabbmatsprodukter som t.ex. tallrikar och mostråg.
Typiska användningsområden för den plastade kartongen utgörs av livsmedels-, läkemedels-, godis- och kosmetikförpackningar. En del av de laminerade produkterna går till grafiska applikationer.
Ca 140 personer jobbar på Ströms Bruk, där huvuddelen av produktionen bedrivs i kontinuerligt treskiftarbete. Omsättningen uppgår till ca 400 mkr.

Examensarbete:
Sammanställ de senaste trenderna och forskningen kring koronabehandling av papper och kartong med avseende på traditionell elkorona, flamkorona och ozonbehandling. Speciellt skall för- och nackdelar med de olika metoderna förklaras och sammanställas i en jämförelse.
Dessutom skall eventuella nya ytbehandlingsmetoder kartläggas och jämföras med befintlig teknik.
Syftet är att skapa en kortfattad sammanställning över koronabehandling och dess användning inom kartongförädling.

Litteraturstudie: Ytkemi/Papperskemi/Polymerkemi

Tidtabellen för ex-jobbet bestäms i samråd med företaget i enlighet med hur intresset för företagets olika ex-jobb kommer in.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.