Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-12

Examensarbetare till Diabetesgruppen vid KISÖS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KISÖS Diabetesgrupp söker studenter som vill göra examensarbete inom diabetes (10-20 p) hos oss. Möjligheter till senare doktorandprojekt finns.

Lämplig bakgrund är högskolestudier i molekylärbiologi, cellbiologi eller biokemi.

Södersjukhusets Forskningscentrum innehåller ca 500 m2 moderna laboratorier utrustade för klinisk och molekylärbiologisk forskning, t.ex. cellodling, djuravdelning med diabetiska djurmodeller, PCR, elfores av olika typer, Ca2+-mätning, Western, geldokumentationsteknik, luminescensmätning, spektrofotometri, ELISA-avläsning, m.m.,m.m.

Diabetesgruppen leds av docent Åke Sjöholm, överläkare och universitetslektor vid medicinkliniken. Dessutom ingår i gruppen en senior forskare/docent, en post-doc, 7 doktorander, deltids BMA samt ett flertal studenter.

Gruppens forskning spänner från traditionell klinisk patientforskning till avancerad molekylärbiologi. Exempel på projekt är molekylära signalsystem (t.ex. Ca2+, reversibel proteinfosforylering) som reglerar cellproliferation, apoptos och hormonsekretion hos normala och diabetiska insulinproducerande celler i djurmodeller och hos människa, cellulära mekanismer för insulinresistens och endoteldysfunktion hos barn med typ 2 diabetes liksom hos hjärtsjuka vuxna diabetiker, effekter av inkretiner (GLP-1) vid akut hjärtinfarkt och vid kirurgi, behandling av och mekanismer för extrem insulinresistens hos HIV-patienter med proteashämmarterapi.

Planerat startdatum januari/våren 2005.

Skicka CV och referenser till docent Åke Sjöholm (e-mail: [email protected], fax 08-6163146, tel 08-6163219).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.