Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-06

Walkie - förarmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BT Products AB ingår i BT Industries AB som är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är 8 000 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder. BT koncernen är representerat över hela världen genom hel- och delägda marknadsbolag samt fristående distributörer. Cirka 80 bolag ingår i detta vidsträckta nätverk.

Det här exjobbet är vid vår tillverkningsenhet i Mjölby, på avdelningen för konstruktion- och produktutveckling. Bakgrunden för detta exjobb är att dagens walkie(gå) truckar manövreras med hjälp av en styrarm. Styrarmen är relativt kort och placerad i ¿mitten¿ av trucken vilket leder till att föraren hamnar nära trucken, detta har både för och nackdelar ur manövreringssynpunkt.

Arbetsuppgift:
* Studera dagens styrarms placering och geometri
* Arbeta fram förslag på förändringar baserat på användarstudier
* Bedöma förslagen ur ergonomi, säkerhet och effektivitets synpunkt
* Skriva rapport och redovisa arbetet

Mer information om exjobbet kan du få av Mikael Johansson, tel 0142 ¿ 867 77, mail: [email protected]

Ansökan skickas senast 5/12 till:
BT Products AB
Ulrika Björk
595 81 Mjölby
eller mail: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.