Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-11

Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamheten vid Järvsö församling i Ljusdals kommun vill förbättra sin informationsverksamhet och förstå sin marknad bättre.

Man vill veta hur man når sin marknad idag, och hur man kan förbättra informationsflödet och innehållet, samt också skapa en bättre egen förståelse för marknadens förväntningar.

Bakgrund:
Järvsö kyrka i Hälsingland tillhör Uppsala stift och svenska kyrkan. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som har funnits i Sverige i mer än tusen år. Idag är Svenska kyrkan ett evangeliskt lutherskt trossamfund och samlar hundratusentals människor till gudstjänst varje vecka året om.

Vår vision är att kyrkan skall vara Kyrkan mitt i byn. Rent geografiskt förhåller det sig också så, men vi vill se kyrkan, inte enbart som en byggnad av sten och trä, utan framför allt som den grupp av människor som i sitt hjärta tillhör kyrkan, är delar av henne. Denna grupp skall inte leva isolerad från andra, utan finnas med som en naturlig del i Järvsöbornas vardagsliv, finnas mitt i byn. Begreppet kyrka vill vi därför inte förankra i en byggnad, utan i människor, i kristen tro och i kristna värderingar. Vår informationsverksamhet och vår förståelse för ¿marknadens¿ behov är därför högst väsentlig för oss.

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget går ut på analysera dagens informationsflöde och de olika kanaler man nyttjar, och söka bedöma hur man kvantitativt och kvalitativt når de olika grupper av människor man önskar nå. Ni ska också föreslå förbättringar av informationsverksamheten. För att kunna göra denna bedömning ingår det i uppdraget att också utforma och genomföra en marknadsundersökning, för att fastställa olika målgruppers behov och förväntningar på församlingens verksamhet och tjänster.

www.svenskakyrkan.se/jarvso

Andra prospekt på examensarbeten i Ljusdal: www.claravallis.com/forum/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.