Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-04

Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arousell Innovation är ett modernt företag som ny- och vidareutvecklar datorstödda system. Vår vilja med företaget är att tänka kreativt och nytt.

Nollvisionen i trafiken är viktig. Här önskar vi bidra genom att skapa ett viltvarningssystem i fordon för att få ner antalet viltolyckor. Tanken är att en värmekamera på fordonet ska känna av faror i körvägen, t.ex. människor och djur.

Examensarbete består av två faser för en tekniker och en programmerare.

· Inom den tekniska delen bör en utredning göras för att inventera vilken teknik som redan finns på marknaden. Vilken kameraprestanda krävs? Hur kraftig behöver processorn i datorn vara för att idéen ska kunna fungera i verkligheten?

· Praktiska tester utförs vid olika temperatur- och dygnsförhållanden. Tanken är att hitta tröskelvärden för att sortera ut faror ur bakgrundsbruset av all annan information.

Utifrån all inhämtad information, programmera ett system med hänsyn tagen till temperatur, väderförhållanden, natur, körhastighet, teknik mm.

Egna förslag och idéer är självklart välkomna!
Beroende på studentens bakgrund och önskemål kan detta arbete delas upp i ett eller flera examensarbeten.

http://www.arousellinnovation.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.