Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-29

Sponsorship. A win-win game.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur finner man sponsorer? Vilka argument är sponsorer mottagliga för? Vad vill sponsorer uppnå? Finns trender/förändringar inom sponsorship? (t.ex. miljö, samhällstillvändhet, målgruppsprecisering, global syn etc). Finns nya grepp för att attrahera sponsorer-nya idéer!

Vi söker student(er) som vill göra en kartläggning av några svenska sponsorers (befintliga och potentiella) sponsorbenägenhet (konkret fall finns) och förhoppningsvis i denna kartläggning identifiera potentiella sponsorer till vårt projekt. Tidsramen är upp till 4-5 månader. Kvalificerad handledare kan tillhandahållas (civ.ek och MBA i marknadsföring med tiotals års erfarenhet av bl.a storföretags budgetallokering på olika mafö-åtgärder).

Full akademisk frihet är en självklarhet samtidigt som vi naturligtvis önskar att utredningen ska tilföra vårt projekt fruktbar information om sponsring.

Vi erbjuder inblick i en relativt unik och spännande värld som kräver mer resurser än de flesta utövare har. Dvs mycket uppoffringar och idealister.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.