Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-30

Strategiska nyckeltal - statistisk jämförelse bland kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning. Uppsatsen ska bestå av en sammanställning av strategiska nyckeltal för jämförelse med andra kommuner samt förändringar över tid. Nyckeltalen skall bygga på tillgänglig statistik och vara påbyggbara framåt i tid. I uppsatsen skall stora avvikelser tydliggöras och analyseras.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.