Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-28

Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid Linköpings universitet har en elektronisk tunga utvecklats baserat på pulsvoltammetri. Inom ett kompetenscenter, S-SENCE, bedrivs sedan flera år forskning med flera industri-intressenter för att studera den elektroniska tungans potential att användas som ett on-line instrument för övervakning av produktionsprocesser. Dessa kan t.ex. vara dricksvattenberedning, pappersmassaproduktion, tvätt och rengöring, processning av livsmedel m.m..

I ett nytt projekt har även möjligheten att mäta kvalitetsparametrar i lågledande medier som t ex motoroljor studerats. För detta applikationsområde behöver nya elektrodstrukturer utvecklas. Det planerade examensarbetet avser dels att utveckla en tredimensionell elektrodarray av ¿spetselektroder¿ dels karaktärisering av utvecklad elektrodarray för mätningar i såväl lågledande som högledande vätskor.

Exjobbet innebär mycket arbete i renrum och viss erfarenhet av mikromekanikarbete är därför önskvärd.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.