Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-16

Informationsspridning till anställda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Askersunds kommun står inför införandet av ett intranät för informationsspridning i kommunen. I intranätet kommer bland annat nyheter, delade dokument, policies, telefon- och e-postbok samt användarens e-postklient att ingå. Ett problem är dock att långt ifrån alla anställda har egen dator och därför inte nås av informationen i intranätet.
Det befintliga administrativa nätet har idag cirka 300 användare och ett skoldatanät med cirka 300 anställda som användare.


Det finns flera förslag på frågeställningar som kan ligga till grund för uppsatser eller examensarbeten:

1. Hur sker informationsspridning inom organisationen? Hur har informationsspridningen påverkats av införandet av intranätet? Hur väl når informationen fram till rätt mottagare före och efter införandet av intranätet?

2. Hur används intranätet? I vilken utsträckning är informationsinnehållet i intranätet relevant för olika användare? Vad är onödigt och vad saknas?

3. Hur utnyttjas funktioner i det system/program som valts för intranätet? Vilka hinder och möjligheter finns? Är systemet och sättet att använda systemet relevant med hänsyn till organisationens behov av intern informationsspridning?

4. Föreslå en struktur och effektiva rutiner för informationsspridning till samtliga anställda, det vill säga såväl anställda med och utan tillgång till intranätet.

5. Föreslå en struktur och effektiva rutiner för informationsspridning där en del information når alla och annan information endast når vissa grupper. Sådana grupper kan vara till exempel förvaltningsvis eller nivåvis i ledningshirerarkin.

Kontaktpersoner för förslagen är
Thomas Svensson, planeringssekreterare/controller, 0583-81 027
eller Jan Lindblom, koordinator på Kunskapens hus, 0584-85 339.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.