Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-13

Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
DiabIT är namnet på ett forskningsprojekt i samarbete mellan MDA-gruppen på IDA (Institutionen för datavetenskap) på Linköpings universitet, och barnkliniken i Linköping. DiabIT-projektet har som mål att utveckla bra IT-stöd för diabetesfamiljer. Tanken är att användarna ska få stöd av datorer på sätt som de har verklig nytta av och medverkar därför i utvecklingen. IT-stödet utformas huvudsakligen som en webbsajt.

FRÅGESTÄLLNINGAR
¿ Använder patientfamiljerna verktyget på förväntat sätt?
¿ Hur påverkas deras önskemål av att se och prova prototypen?
¿ Fungerar designen för olika användargrupper och individer?
¿ Är verktyget ett bra stöd för informellt målinriktat lärande?

GENOMFÖRANDE
Examensarbetet påbörjas i november 2004 och förväntas avslutas i april 2005. Arbetet innebär prototyputveckling i HTML och Java och ska innehålla möjligheter att i forskningssyfte logga användarnas aktivitet.

KVALIFIKATIONER
Helst två javakunniga studerande, t.ex. från IT-linjen, med avsikt att utföra ett examensarbete på 20 poäng.

KARAKTÄR
Examensarbetet är fokuserat på implementering av webbsajten. En enkel prototyp samt en mängd patientinformation finns att utgå från. Kravspecifikationen är under utformning. Systemutvecklingen sker iterativt då feedback från användarna påverkar designen under tiden.Övriga kontaktpersoner
Kontaktperson 1:
Organisation: Linköpings universitet- IDA
Namn: Leni Ericson
Postadress: Institutionen för datavetenskap/HCS/MDA,
Linköpings universitet
Postnummer: 581 83
Ort: LINKÖPING
Telefon: 013-28 44 59
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.