Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-08

Nyttovärdering av digital ritningshantering i fastighetsbolag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
CAD-Quality i Sverige AB är ett företag som säljer hård- och mjukvara samt tillhandahåller konsulttjänster inom datastödd konstruktion. Digitalisering av ritningsarkiv hos fastighetsbolag är ett exempel på sådana tjänster.

Vi önskar undersöka lönsamheten i att övergå från traditionell dokument-/ritningshantering till digital hantering och utlyser därför ett examensarbete med målsättning att analysera och konkretisera hur mycket en fastighetsägare kan tjäna på att hantera sina ritningar digitalt istället för traditionellt. CAD-Q:s befintliga kundbas om över 100 befintliga installationer kan utnyttjas för att ta fram en ROI (Return On Investment) kalkyl.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.