Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-11

Utvärdering av rehabiliteringsprojekt vid Vallentuna kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på Vallentuna kommun söker studenter som vill genomföra en utvärdering av projektet REPA03-04.

Varför startade kommunen ett projekt?
Långtidssjukskrivningarna har ökat i kommunen på samma oroväckande sätt som i många andra organisationer och företag. Då behövs en tidig och effektiv rehabiliterings-verksamhet. Rehabilitering och arbetsanpassning är ett prioriterat arbetsmiljöområde. Kommunens ledningsgrupp beslutade utifrån detta att genomföra ett gemensamt projekt.

Vilket är syftet?
Projektets syfte har varit att under 2003-04 tillsammans med verksamheterna inom kommunen vidta och medverka i åtgärder för
...ökad frisknärvaro
...tidig rehabilitering och färre långtidssjukskrivna
...bättre hantering av personalrörligheten
...bättre kontakter med samarbetspartners

Vilka mål vill vi nå?
o sjukfrånvaron från dag 15 minskas med 20%
o personliga åtgärdsprogram tas fram från 4:e sjukskrivningsveckan
o 50% av alla anställda deltar regelbundet i friskvårdsaktiviteter

Vem styr projektet?
Kommunens ledningsgrupp.

Vilka får rapporter under projekttiden?
Ledningsgruppen, Förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS och förvaltningarnas samverkansgrupper

Vilka finns med i projektgruppen?
Projektledare
Biträdande projektledare
Representanter från kommunens förvaltningarna
Representant från personalorganisationerna
Representant för personalförmedlingen och för administrativt projektstöd.
Representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Primärvården och Företagshälsovården deltar i gruppens arbete vid behov.

Låter detta som ett intressant uppdrag för dig? Ta kontakt med oss då diskuterar vi vidare!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.