Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-05

Thioredoxinsystemet och selenföreningar vid cytostatikaresistent tumörsjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Utvecklandet av cytostatikaresistens är ett fruktat kliniskt problem som begränsar effekten av behandling av cancer. Mekanismerna bakom resistens är endast delvis kända. I vår forskning fokuserar vi på cellulära redoxsystem och då särskilt thioredoxinsystemet. Då selenföreningar har dokumenterade cancerpreventiva egenskaper, mycket intressanta effekter på celltillväxt samt interagerar med thioredoxinsystemet omfattar våra studier även effekter av selen. Vi har tidigare visat att selenföreningar har en selektiv toxicitet på resistenta tumörceller vilket indikerar en potentiell roll för selen i behandlingen av terapiresistent cancer. I de aktulla studierna undersöks effekter på den cellulära redoxmiljön och då särskilt regleringen av thioredoxin reduktas, i olika tumörtyper och jämförs med kontrollmaterial. Då arbetet utförs vid en patologavdelning har vi unik tillgång till vävnadsmaterial samt kompetens och utrustning att tillvarata färskt tumörmaterial. Dessutom har vi ett flertal cellinjer samt djurmodeller.

Aktuella metoder:
Ljus-, konfokal-, laserdissektions- och elektronmikroskopi.
Cellodlingar
Paraffininbäddning och snittning av vävnadsmaterial
Kvantitativ RT-PCR, RNA-extraktion, EMSA
Proteinanalys (enzymologiska och immunologiska metoder)

En individuell studieplan för ett specifikt delprojekt inom huvudprojektet kommer att upprättas för den sökande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.