Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-02

Marknad och klimat för solenergisystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solenergi är på snabb tillväxt i världen och förutspås bli en av de snabbast växande branscherna. Huvuddelen av forskning och utveckling läggs på plana solpaneler som monteras på hustak och genererar elström från solen vilken säljs på elnätet.

Solar20 ser potentialen i ett mer avancerat system, där solens strålar först fokuseras ca 20 ggr innan de träffar solcellerna. Genom den konstruktionen kan solceller med extremt hög verkningsgrad användas (upp till 25% av solenergin omvandlas till el).

Kostnaden hålls nere tack vare att merparten av ytan består av billig reflekterande film och endast en liten andel av dyra solceller.

Projektet har pågått i snart tre år, och vi söker nu marknader och kunder för systemen.

Projektet börjar med en enkel studie av klimatfaktorer och mer djuplodande analys av ekonomiska incitament för att installera el-producerande solsystem. Därefter marknadsföring och konkreta förhandlingar med lokala aktörer för att göra förstudier och projektera färdiga solsystem.

Arbetets resultat är ett omfattande globalt kontaktnät av intressenter för solenergisystem och en uppfattning om hur systemen skall anpassas till lokala förhållanden.

Läs mer på www.solar20.com speciellt avsintten under about -> reading

Samarbete med Högskolan i Borlänge och ett antal europeiska institutioner är en central del av arbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.