Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-29

Affärsänglar och regionala investeringar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forskning inom projektet Affärsängelnätverket visar att det i Västernorrland finns ett femtiotal affärsänglar som investerar i regionala företag. Påverkan på det regionala näringslivet är mycket större än någon anat!

Undersökningen som är unik i Sverige använde register hos PRV för att identifiera affärsänglar och fann en bild som i mycket skiljer sig från den tidigare forskningen. Läs en delrapport med nedanstående länk:
http://www.yban.net/dokument/Minianglar.htm och om nätverket på
www.yban.net

Nuvarande resultat baserar sig på data från perioden 2000-2002. Uppgiften är att utveckla metoden och studera åren 2003 och 2004. Studien i Västernorrland skall även utvidgas till ytterligare ett län.

Vi tror att affärsänglarnas roll kraftigt kommer att uppmärksammas i framtiden och vill genom den djupgående, kvantitativa studien i Västernorrland visa vilken genomgående och central betydelse privat informellt riskkapital har.

I projektet ingår även en jämförelse med formellt riskkapital, d.v.s. finansiering av investmentbolag och riskkapital i fonder eller hos institutioner.

Samarbete med Lunds Universitet, Handelshögskolan i Stockholm och NUTEK är en vikig del av arbetet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.