Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-30

Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ftkvaliteten till denna nivå?
3.Om man också vet att Frontventilation® för ut radondöttrar ¿ skulle intresset öka då?

4.Hur vill man rangordna fördelarna?
oMinskat uppvärmningsbehov och därmed sänkt energikostnad?
oÖkad hälsa och välbefinnande
oMindre frånvaro p g a ökad hälsa
oMinskat drag p g a tilluft
oMinskad dammbildning (p g a utförsel av stor mängd partiklar som annars slås ihop och orsakar damm)
oSänkta kostnader för medicin och vård
oMinskad frånvaro p g a luftvägsbesvär

5.Finns det intresse att bekosta konsulttid för att komma fram till vad som behöver göras för att uppnå Frontventilation®?
6.Finns intresse att bekosta konsulttid att verifiera (mäta) luftvägsbelastningar före och efter installation?
7.Finns intresse att byta till Frontventilation® i andra lokaler kommunen ansvarar för? Vad krävs för att intresset ska övergå i handling?
8.Finns intresse från kommunen att erhålla underlag för upphandling (vilka krav som ska ställas) så att Frontventilation® kan säkerställas ¿ vid ny- om- och tillbyggnad?
9.Finns intresse från kommunen att sponsra valideringsprojektet med 10.000 kr mot onämnande i rapporten, erhållande av rapporten och demo på plats i Enköpings kommun?
10.Vilken kompetens har kommunförvaltningen vad avser ventilationssystem, dess betydelse och dess möjligheter och brister?
11.Hur ser man på ventilationssystemet som funktion i byggnader?
12.Hur ser man på frågan om ventilationsssystemets primära uppgift övergår till förmåga att föra ut partiklar i stället för att bara växla luft?
13.Är 1 elev per 2,5 kvm en hämmande faktor? Vilken är den hämmande faktorn?
14.Skulle kommunen vara villig att, för särskilt behövande, subventionera (eller på annat sätt) en bostadsinstallation av Frontventilation®?
15.Skulle kommunen vara intresserad av att arbeta in Frontventilation® som en miljönorm i kommunen?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.