Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-03

Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1999 startade jag företaget Billdals Skrivtjänst efter att har varit verksam som läkarsekreterare i många år och skaffat erfarenhet, kompetens och kontakter, främst inom företagshälsovård. Verksamheten bedrivs i form av skrivbyrå och bemanning. Förutom inom vården finns våra kunder bland annat inom läkemedelsindustri och innovationsföretag. Exempel på uppdrag (förutom rena läkarsekr-uppdrag) som gjorts är utskrifter/renskrivningar av fokusgruppsdiskussioner, doktoranders intervjuer, avhandlingar, skönlitterära manus med flera. Företaget är litet och består förutom av mig själv av ett par timanställda.

Planer finns nu på att utöka tjänsteutbudet med fotografuppdrag. Vi vill gärna betona kundområden med inriktning mot universitet, högskolor, och företags- och samhällsutveckling.

För denna satsning finns flera uppgifter för flera studenter inom olika kunskapsområden. Förslagen nedan kan vara lämpliga för studenter inom information/kommunikation, marknadsföring, datavetenskap, informatik m fl

1) För det första handlar det om att bygga upp en ny webbsida med ett genomtänkt grafiskt gränssnitt som ska vara enkel att administrera. Eventuellt skulle även en kunddatabas kunna bli aktuell. I dagsläget är webbsidan mest prioriterad att få gjord.

2) En central fråga vad gäller utökningsplanerna för både utbud och kundområde är hur jag når kunderna på bästa sätt och var de finns?

Därför finns behov av en analys av andra marknadsförings- och informationskanaler ¿ men fokus ska ligga på Internet. Hittills har informationen skett via ¿mun-till-mun-referenser¿ och Gula sidorna. Hur når jag kunderna på bästa sätt? Vilka kanaler bör jag använda?

Jag önskar även hjälp med att undersöka vilken marknad och intresse det finns för tjänsterna bland tilltänkta kunder.

I första hand önskar jag studenter från Göteborg, men då jag reser en del så passar det bra med studenter från Kalmar och Uppsala.
Nås säkrast via e-post.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.