Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-15

Säker text i IP-telefoni

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OM OMNITOR

Omnitor är ett kunskapsföretag som arbetar med informationsteknologi och funktionshinder. Vi arbetar både nationellt och internationellt med projekt och uppdrag, vi skapar nya datorsystem som även skall kunna användas av personer med funktionshinder.


BAKGRUND

De senaste åren har infrastrukturen för telekommunikation börjat övergå till IP och andra digitala format. Personer med funktionshinder har behov av att kunna använda text i sin telekommunikation. Detta behov finns såväl då kommunikationen går genom telefonnätet som i IP-nät.

För att införa sådan textkommunikation på ett enhetligt sätt har en standard tagits fram av IETF. Den heter RFC2793. Denna standard beskriver ett protokoll för textkommunikation i IP-telefoni och har blivit implementerad av bland annat Trace Center, France Telecom och Omnitor. Den är också med som transport för text i andra standards av IETF,ITU, 3GPP och ETSI.


SYFTE

RFC2793 beskriver hur text skall överföras i en IP-telefonisession. I denna överföring är det viktigt med säkerhet mot avlyssning av trafiken. RFC2793 ger några allmänna råd om säkerhet, men säkerhetsmetoden är inte helt bestämd. En metod kallad SRTP anges som lämplig. De faktorer som avgör val av säkerhetsmetod behöver belysas, en metod väljas och implementeras.


MÅL

Målet är att undersöka vilka möjliga säkerhetsmetoder som finns tillängliga för RFC2793 och även implementera den mest lämpade metoden integrerad med en existerande implementation av RFC2793 i C++ eller Java.


Arbetet utförs på Omnitors kontor i antingen Stockholm eller Luleå.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.