Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-30

Systematiskt förbättringsarbete(Hofors)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Efter att Fordonsindustrin i många år arbetat aktivt med systematiskt förbättringsarbete
TPM (Total Productive Management) m.m. har kraven på underleverantörers effektivitet ökat. Detta har sedan länge påverkat processindustrin som levererar materialen, och ökade krav ställs naturligtvis då även på industrins underleverantörer. I konkurrens om stora avtal och order blir det allt viktigare att kunna visa upp ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar.

Den största drivkraften för arbetet med ständiga förbättringar är ökad produktivitet och minskade tillverkningskostnader. Som ger ökad konkurrenskraft i kampen om order.

Alla som arbetat med att genomföra förbättringsarbete, håller med om att det börjar med rengöring samt ordning & reda. Gr Sanering AB har sedan 1999 utvecklat ett koncept tillsammans med processindustrin. Konceptet heter Progress industrimiljöutveckling.

Det syftar till att skapa en långsiktigt hållbar, ren och välordnad industrimiljö. Konceptet tillvaratar produktionspersonalens kunskap om den egna produktionsanläggningen, tillför kompletterande expertkunskap och skapar engagemang för förbättring. Progresskonceptet innehåller verktyg för att mäta, styra och följa upp förbättringsarbetet.

Konceptet är riktat mot tung verkstads/processindustri med inbyggda aktiviteter för ökat personalengagemang och verktyg för att förbättra personalens attityder till rengöring samt ordning & reda. Kunder i dag är bl.a. SSAB, Sandvik, Korsnäs, Fundia.

Vi har nu lärt oss väldigt mycket om hur man kan engagera personalen i förbättringsarbete och vilka resultat man kan uppnå genom att arbeta med personalens engagemang och attityder. Därför kan vi nu gå vidare och i projektform utveckla ett koncept för små och medelstora tillverkningsföretag som hjälper dem att komma igång med ett aktivt effektiviserings och förbättringsarbete.

Projektmål
Att utveckla Produkter (Metoder, verktyg och aktiviteter) som stödjer systematiserat förbättringsarbete. Produkterna ska kunna marknadsföras mot en bred kundgrupp var för sig, effektmätas var för sig. Samtliga verktyg och aktiviteter (Produkter) ska hjälpa små och medelstora företag att införa ett systematiserat och standardiserat kontinuerligt förbättringsarbete. Med fokus på engagemang, attityd och ordning & reda.

Examensarbeten
1. Utveckla metod och verktyg för mätning av kostnader respektive vinster av genomförda förbättringar samt bestämma nyckeltal för resultatmätning av genomförda aktiviteter
2. Prisättning av nya ¿ produkter¿ (betalt för kundnytta) Samt marknadsundersökning och försäljningsplan för nya aktiviteter
3. Anpassning av aktiviteter till standarden
i. Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring (ISO 9004:2000)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.