Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-13

Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
För att stimulera intresset för internationalisering och högskolekontakter hos företagen i Nordanstigs kommun har en fokusering gjorts på dessa frågor i projektet Nordanstig - Världens plats!

Vi anser att en ökad kunskap om dessa ämnen kan leda till ett vidgat synsätt och ett nytänkande. I förlängningen hopps vi att det leder till en utveckling av företagen i kommunen och i och med det även en utveckling av hela kommunen.

Vi önskar nu undersöka om projektet lever upp till de uppsatta målen:
· Att förstärka de internationella och regionala kontakterna i vårt näringsliv
· Ge en ökad kunskap och större efterfrågan på externa kontakter
· Förbereda för det fortsatta internationella arbetet inom kommunen och dess näringsliv
· Utveckla nodverksamheten så att samarbete mellan högskolor och näringsliv förbättras

Vi vill ha studenter som belyser dessa frågor ur två perspektiv:
· Företagsekonomiskt perspektiv:
Vad har projektet gett vår målgrupp företagarna?
· Samhällsvetenskapligt perspektiv:
Vad har projektet bidragit med i ett samhällsperspektiv?


Låter detta intressant? Utifrån dessa riktlinjer är vi öppna för diskussion och egna förslag från dig som student. Så ring!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.