Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Vi arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.
Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar bland annat ett ackrediterat provningslaboratorium där vi utför uppdragsprovning på bland annat rullstolar och förbrukningsartiklar till vården. Provningen sker inom disciplinerna mekanik och elektronik.

En del av ackrediteringen innebär att de provmetoder som vi använder oss av ska innehålla specifika mätosäkerhetsberäkningar enligt GUM (ISO 1993 ¿Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements¿).
Provningslaboratoriet behöver förbättra beräkningar och rutiner för våra ackrediterade metoder. För närvarande gäller det tre metoder inom området förbrukningsartiklar, åtta metoder inom manuella rullstolar samt åtta metoder inom eldrivna rullstolar.

Examensarbetet består av att utföra mätningar enligt nuvarande rutiner, eller förbättrade sådana om så krävs, samt att beräkna uppkommen mätosäkerhet. Detta skall utföras och dokumenteras på sådant sätt att metodiken kan användas generellt på institutet framöver.

Läs mer om mätosäkerhetsanalyserna på bland annat EUROLAB Sveriges webbsida http://www.eurolab-sverige.org under länken ¿Litteratur m m¿ och på EA European co-operation for Accreditations webbsida http://www.european-accreditation.org under länken ¿Documents¿ och publikation EA-4/02 (en svensk översättning av förlagan till denna, EAL-R2, finns även att tillgå på SWEDACs webbsida http://www.swedac.se under rubriken ¿Dokument¿, ¿Aktuella publikationer¿ och ¿EA-dokument i svensk översättning¿).

Mer information om Hjälpmedelsinstitutet finns på vår hemsida http://www.hi.se.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.