Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är världsledande inom effektiv simulering av högpresterande datasystem.

Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används vid utveckling av
framtida generationer av mikroprocessorer, minneshierarkier och
systemprogramvara. Våra användare kräver att kunna köra omodifierad
mjukvara inklusive operativsystem på våra simulatorer, vilket ställer
extremt höga krav på prestanda, funktionalitet och felfrihet.

Om detta exjobb:
Simics kan koppla till cachehierarkier för att modellera prestanda. Det är dock inte uppenbart hur man ska konfigurera dessa och hur man ska tolka resultaten och översätta till exekveringstid. Det finns två mål med detta x-jobb:
a) hur man extraherar parametrar om värddatorns minnessystem för att automatiskt kunna sätta upp motsvarande modell simulerat, och
b) hur man kan kalibrera nyckelparametrar för att kunna generera en prediktion av antalet klockcykler. Nyckelparametrar inkluderar cachelatenser och peak CPI.

De arbetsuppgifter vi har att erbjuda är utmanande och spännande, med
krav på både breda och djupa kunskaper inom datorteknik. Viktiga
kunskapsområden för oss är datorarkitektur, virtuella maskiner,
operativsystem, programspråksdesign och kompilatorteknik. Du bör också
vara kreativ, relativt självgående, ha humor och tycka om att arbeta
både individuellt och i grupp.


Exjobbet är avsett för en person. Vi tar endast in examensarbetare som
går en utbildning på magisternivå (160 poäng eller högre).
Mer information finns på http://www.virtutech.com/about/thesis.html.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.